OK

Dr. Michael Brand M.B.L-HSG

  • Dr. Michael Brand M.B.L-HSG
  • Dr. Michael Brand M.B.L-HSG

Obrazovanje

  • diplomski studij na univerzitetu u Beču
  • doktorski studij na univerzitetu u Beču, diplomirao s istaknutim uspjehom
  • postdiplomski studij na univerzitetu St. Gallen / Švicarska: magistar europskog i međunarodnog poslovnog prava (M.B.L-HSG)
  • licenca za advokata u Austriji i Češkoj
  • odobreni berzanski trgovac

 

Područja prakse

 

Publikacije

Michael Brand objavljuje redovito članke o aktualnim pravnim pitanjima i drži predavanja i seminare.

© 2018

BRAND Rechtsanwälte GmbH • Tel.:+43 1 725 77 • office(at)b-law.at